ლაქის შრობის შემანელებელი

ერთეული 5კგ. კანისტრა

ლაქის ჩამოსარეცხი საშუალება

ერთეული 5კგ. კანისტრა

უმაღლესი სიპრიალის მქონე ოფსეტური ბეჭდვის ლაქი

ერთეული 2.5კგ ქილა

მაღალი სიპრიალის ძალიან სწრაფად შრობადი ოფსეტური ბეჭდვის ლაქი

ერთეული 1კგ ქილა

მქრქალი ლაქი უმაღლესი ეფექტით

ერთეული 1კგ ქილა

მაღალი სიპრიალის წყალდისპერსიული ლაქი

ერთეული 10კგ კანისტრა

მაღალი ხარისხის მქრქალი წყალდისპერსიული ლაქი

ერთეული 10კგ ქილა

პრიალა წყალდისპერსიული ლაქი, დაბალი მიგრაციით, საკვები პროდუქტების შესაფუთი მასალების და ასევე კომერციული ბეჭდვისთვის

ერთეული - კასრი
* წონა:

მქრქალი(მატი) წყალდისპერსიული ლაქი, დაბალი მიგრაციით, საკვები პროდუქტების შესაფუთი მასალების და ასევე კომერციული ბეჭდვისთვის.

ერთეული - კასრი
* წონა: